Mediation.

Mediation bij Mr. Cohen

.Wanneer een echtscheiding geregeld kan worden zonder tussenkomst van een rechter is er sprake van scheidingsbemiddeling oftewel mediation. De advocaat of scheidingsbemiddelaar treedt dan op als neutrale scheidsrechter tijdens de onderhandelingen over bijvoorbeeld de alimentatie of een omgangsregeling.

Mediation kan behalve bij echtscheidingen ook worden toegepast bij andere conflicten, zoals tussen een bestuurder en een ondernemingsraad of bij buurt- en burenruzies.

Mediation is vaak een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing voor een conflict te vinden. In de eerste plaats bereikt mediation dat de ene partij aan de andere duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat. Verder maakt mediation dat er echt naar elkaar wordt geluisterd. De persoonlijke en gezamenlijke standpunten van beide partijen worden besproken en het wordt duidelijk welke belangen er in het spel zijn. In plaats van een beslissing door de rechter te laten nemen komt u er samen uit, met een eigen oplossing voor het conflict. Dit maakt dat er met mediation voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat, waardoor de relatie op lange termijn stand kan houden.
Copyright Ron Cohen advocatuur    Telefoon 0463030038     Fax: 0464007582      Email : info@cohenadvocaat.nl